Thông tin văn bản:QĐ3390/BKHCN
Tên văn bản Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu QĐ3390/BKHCN
Đơn vị ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Tập đính kèm 5. Danh mục TTHC_2-11-2012 (1) (1).pdf