Thông tin văn bản:207/2013/TTLT-BTC-BKHCN
Tên văn bản Thông tư Liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN
Tập đính kèm Thông tư liên tịch số 207 BTC-BKHCN quản lý tài chính các Chương trình KHCN.pdf