Thông tin văn bản:19/2013/TT-BKHCN
Tên văn bản Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 19/2013/TT-BKHCN
Tập đính kèm 71bfb6662b424d15ae7b35398e8c9279-Thong tu so 19_2013_TT_BKHCN.pdf
1fe24bbcc8404d5f83fe02f05a4ab6f7-Phu luc 1_phieu_dang_ky.pdf
f0a2c915caf145458b99cadf01632a2b-Phu luc 2_TMDA.pdf