Thông tin văn bản:11/2013/TT-BKHCN
Tên văn bản Thông tư Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 11/2013/TT-BKHCN
Tập đính kèm 6009ba22af1a49aaaf14afd2c944d225-Thong tu 11_2013_TT_BKHCN.pdf
235135abd0ee49eab47e39e1d78d0893-Phu luc_Thong tu 11_2013.pdf