Thông tin văn bản:09/2013/TT-BKHCN
Tên văn bản Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 09/2013/TT-BKHCN
Tập đính kèm 8ccc3a04218c42ac90869e8515f547e7-Thong_tu_09_2013_TT-BKHCN.pdf