Thông tin văn bản:12/2013/TT-BKHCN
Tên văn bản Thông tư Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 12/2013/TT-BKHCN
Tập đính kèm 7b936f896f464a949a8f682a7f51d183-Thong tu so 12_2013_BKHCN.pdf
e7be19ac3f024c18be66a689f514fbef-Phuluc1_TT12_2013_BKHCN.pdf
780e35284cf9452db84fd0930955839e-Phuluc2_TT12_2013_BKHCN.pdf