phòng quản lý khoa học bộ

 • Họ và Tên

 • Đặng Đỗ Quyên

 • Chức vụ : Trưởng phòng

 • Điện thoại : 0904312381

 • Email : ddq301@yahoo.com

 • Họ và Tên

 • Phùng Thị Như Nhàn

 • Chức vụ : Nghiên cứu viên

 • Điện thoại : 0973229019

 • Email : nhunhanphung@gmail.com

 • Họ và Tên

 • Nguyễn Thị Hải Yến

 • Chức vụ : Nghiên cứu viên

 • Điện thoại : 0944742066

 • Email : haiyenvp87@gmail.com

 • Họ và Tên

 • Đỗ Thùy Trang

 • Chức vụ : Nghiên cứu viên

 • Điện thoại : 0904799292

 • Email : dothuytrang2011@gmail.com