Tin tức - Sự kiện

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-07-13 của Văn phòng...  08-08-2018

Ngày 24/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đề xuất một số giải pháp tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu ở các xã bãi ngang ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long" - mã số CB2017-07-13