Tin tức - Sự kiện

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá...  23-11-2019

Ngày 23/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì