Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2018  26-11-2018

Thực hiện công văn số 619/KHLĐ-QLKH ngày 26 tháng 11 năm 2018, Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu, đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các đơn vị và các Ban chủ nhiệm...