Mã đề tài Đơn vị
Từ ngày Đến ngày
Danh sách đề tài và các dự án
STT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
371 CB2006-04-04 Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục định hướng và tiếng Hàn Quốc cho lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc 01-01-2006 31-12-2006
372 CT2006-03-04 Xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội thuộc ngành quản lý giai đoạn 2006-2015 01-01-2006 31-12-2007
373 CB2006-04-05 Các giải pháp thực hiện chương trình Vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2006-2010 01-01-2006 31-12-2006
374 CB2006-04-01 Căn cứ áp dụng tiêu chuẩn chất lượng quản lý ISO 9001 đối với đơn vị sự nghiệp có thu của Bộ 01-01-2006 31-12-2006
375 CB2006-02-05 Xây dựng phương pháp xác định thời hạn sử dụng các dụng cụ chỉnh hình 01-01-2006 31-12-2006
376 CB2006-02-04 Nghiên cứu các biến dạng về xương, khớp do di chứng chấn thương 01-01-2006 31-12-2006
377 CB2006-02-03 Các giải pháp nâng cao năng lực của cán bộ xóa đói giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn 01-01-2006 31-12-2006
378 CB2006-02-02 Căn cứ thực tiễn và giải pháp để điều chỉnh mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách xã hội và kiểm soát việc thực hiện 01-01-2006 31-12-2006
379 CT2006-03-02 Hoàn thiện cơ chế chính sách và giải pháp bảo trợ xã hội và chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2015 01-01-2006 31-12-2007
380 CB2006-01-03 Thực trạng và giải pháp để quản lý lao động thông qua việc cấp, quản lý và sử dụng lao động trong mối quan hệ với luật bảo hiểm xã hội 01-01-2006 31-12-2006