Danh sách Sách - Tạp chí

 • Tên ấn phẩm :PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

 • Tác giả : GIZ và Viện Khoa học Lao động và Xã hội

 • Số trang :149

 • Tải sách : Tải về

 • Chi tiết
 • Tên ấn phẩm :Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2013 trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế

 • Tác giả : Viện Khoa học Lao động và xã hội

 • Năm xuất bản :2013

 • Số trang :149

 • Tải sách : Tải về

 • Chi tiết