Danh sách Sách - Tạp chí

  • Tên ấn phẩm :Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2013 trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế

  • Tác giả : Viện Khoa học Lao động và xã hội

  • Năm xuất bản :2013

  • Số trang :149

  • Tải sách : Tải về

  • Chi tiết