Tin tức - Sự kiện

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-08-12 của Trường...  29-08-2018

Ngày 29/08/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TPHCM" - mã số CB2017-08-12