Tin tức - Sự kiện

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ  15-02-2019

Thực hiện công văn số 50/KHLĐ-QLKH ngày 15 tháng 02 năm 2019 về việc báo cáo tiến độ thực hiện dề tài cấp Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các Thủ trưởng các đơn vị chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2018-2019, Các chủ nhiệm đề...